❤❥❦ هنوز هم باورم نميشه ❤❥❦

سلامــــــ دوستاے گلمـــــ ❤ــــ مرسے كه به دفتر خاطرات مجازے من اومدے ببينم چرا تو فكرے ميخواے از اسمــــ وب لاگم بپرسے ◕‿◕ اين اسمـــ انتخاب كردم واسه همه چيزايے كه تو اين دنيا هستــــــ اما باورشون سخته يه چيز هميشه يادت باشه تو زندگے چيزهاے خوبے را كه در ذهن دارے تصور كن چون زندگے مال تو

مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست